line decor
  
line decor
 
 
 
 


Behandelingen - Oorkaarsentherapie

Deze eeuwenoude therapie, oorspronkelijk afkomstig van de Hopi-indianen die in het zuiden van Noord-Amerika leefden, werd meer dan tien jaar geleden opnieuw ontdekt. Deze Hopis bezaten een grote medische kennis en waren meesters in de geneeskunde met planten.

  De Hopi-oorkaarsen hebben hoofdzakelijk een  lokaal activerende, drukregulerende, revitaliserende en ontspannende werking en stimuleren de energiecirculatie van hoofd en oren. 

  Een lichte onderdruk (schoorsteeneffect) en de beweging van de vlam, veroorzaken een trilling van de lucht binnenin de oorkaars die op het trommelvlies inwerkt. Dit veroorzaakt een aangenaam gevoel van warmte en het zorgt voor een evenwicht van druk in de oren, het voorhoofd en voorhoofdsholten.

   Indicaties oorkaarsen
   verkoudheid/griepklachten
   oorverstopping door teveel oorsmeer
   chronische bijholte- of voorhoofdsholteproblemen 
   oordruk (dichtslaan van oor, ook na het vliegen) 
   ontsteking of irritatie van de bijholtes (sinusitis) 
   neusslijmvliesontsteking (rhinitis acuta)
   migraine / regulatie van de druk bij hoofdpijn
   oorsuizingen (tinnitus)

   Tevens kunnen de behandelingen een positieve invloed hebben op
   slapeloosheid / hyperactiviteit
   ontspanning en kalmering bij oververmoeidheid en of stress
   lokale activering van de stofwisseling en de lymfeklieren

   Contra-indicaties
   geperforeerd trommelvlies
   buisjes in de oren
   geïmplanteerde gehoorbeentjes
   extreem hoge of lage bloeddruk
   epilepsie
   acute infecties
   eczeem in gehoorgang
   onder invloed van drugs of alcohol

   

  Behandeling
  Afhankelijk van de klacht de eerste week twee à drie behandelingen. In goed overleg kan de behandeling thuis worden voortgezet. Altijd worden beide oren behandeld.

  Prijzen(oorkaarsentherapie)
  Behandeling van één uur, incl. twee kaarsen kost € 30,=
  De kaarsen zelf kosten € 6,50 per twee.